Mijn arbeidsovereenkomst bij mijn werkgever is geëindigd. Daarna ben ik ziek geworden. Heb ik recht op een uitkering?

Als u niet (in dienstverband) werkt bent u niet verzekerd. Toch kunt u onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor ziekengeld op grond van de Ziektewet (nawerking). Als u binnen vier weken na het aflopen van uw contract ziek wordt dan kunt u toch een Ziektewet-uitkering krijgen. U meldt zich op uw eerste ziektedag ziek bij UWV. Hiermee vraagt u automatisch een Ziektewet-uitkering aan.