Activiteiten VHP-Zorg

Ten behoeve van de leden biedt de VHP-Zorg op vier gebieden diensten aan:

 1. Individuele belangenbehartiging
 2. Collectieve belangenbehartiging
 3. Ondersteuning/uitwisseling bij beroepsuitoefening
 4. Informatie en communicatie

Hieronder wordt aangegeven welke concrete activiteiten op de verschillende gebieden zullen plaatsvinden.

1. Bij individuele belangenbehartiging.

 • Advies bij arbeidsrechtelijke problemen met werkgever
 • Juridisch advies bij arbeidsrechtelijke problemen

2. Bij collectieve belangenbehartiging.

 • Afsluiten van Cao's/Arbeidsvoorwaarden nota
 • Regelen van pensioen en vertegenwoordigen bij pensioenfondsen

3. Ondersteuning/uitwisseling bij beroepsuitoefening

 • Het organiseren van netwerken met het oogmerk vakinhoudelijke kennis te delen
 • Het in vakmedia en andere media innemen van standpunten namens de beroepsbeoefenaren.

4. Informatie en Communicatie

 • Onderhoud van de website
 • Netwerk beroepsverenigingen
 • Uitbrengen van maandelijkse nieuwsbrieven
 • Leden meer input vragen o.a. over cao artikelen en OR verkiezingen
 • Bezoeken van symposia

Het volledige activiteiten plan kunt u hier downloaden. (PDF)

Activiteitenplan-VHP-Zorg-2013.pdf
Populair 465.27 KB
04/05/2016 02:23:50