Contributies

  Per jaar
Actieve leden € 168,00
Partner leden € 84,00
Duo-leden € 84,00
Leden met part-time functie*  € 84,00
Leden AOW--WW-WIA** € 25,00
Studenten*** € 00,00

* Dit geldt voor leden met een parttime functie van 50 % of minder.
** Als u hiervoor in aanmerking komt, kunt u dit schriftelijk of per e-mail kenbaar maken bij uw VHP-Zorg.
*** Op vertoon van je collegekaart

Inning van de contributie

De inning van de contributie op jaarbasis zal in mei plaatsvinden.

Belangrijke tip:

U kunt zowel de contributie van uw beroepsvereniging als die van de VHP-Zorg fiscaal aftrekken. Dat wil zeggen dat u uw werkgever verzoekt ze in mindering te brengen op uw brutoloon.
Deze procedure verloopt via uw werkgever, dus niet via uw belastingaangifte. Daarbij is het belangrijk dit te doen bij uitbetaling van eindejaarsuitkering of vakantievergoeding, zodat ze niet verrekend worden met een uitkering die u onverhoopt zou krijgen.

De verklaring die u hiervoor nodig heeft wordt u in de maand oktober door de VHP-Zorg toegezonden.

Let op: het kan alleen verrekend worden in het zelfde jaar als er contributie is betaald.


Jan van Nuenen, penningmeester VHP-Zorg a.i.


 

Ledenadministratie Software:

ledenadministratie logo