Mijn werkgever heeft een sociaal plan opgesteld zonder de vakbonden, ben ik hieraan gebonden?

Als u lid bent van een van de beroepsorganisaties die zijn aangesloten bij de FBZ en de FBZ heeft het sociaal plan niet ondertekend, dan bent u niet aan het sociaal plan gebonden. Dat wil niet zeggen dat uw werkgever, als er wel een sociaal plan is overeengekomen met de andere bonden of zelfs met de ondernemingsraad, het sociaal plan niet op u hoeft toe te passen. Uw werkgever is daar namelijk wel toe verplicht. Als er een sociaal plan is, moet uw werkgever dat op al zijn werknemers toepassen.