Arbeidsmarktcijfers kraamzorg 2020

In 2018 is in opdracht van Bo, door FWG, het prognosemodel ontwikkeld. Dit model geeft inzicht in de behoefte van nieuwe kraamverzorgenden per regio.

Het model is recent opnieuw gevuld met cijfers die Bo heeft ontvangen van het KCKZ en PFZW, en nieuwe cijfers van het CBS. De arbeidsmarktcijfers van de sector kraamzorg 2020 zijn inclusief toelichting in kaart gebracht in deze infographic.

Ontwikkelingen
Het aantal FTE in de kraamzorg is stabiel. Dit komt omdat kraamverzorgenden tussen 2018 en 2020 bijna een half uur per week meer zijn gaan werken. In aantal zijn er iets minder kraamverzorgenden in de sector werkzaam. De gemiddelde leeftijd van alle kraamverzorgenden is toegenomen met 0,4 jaar naar 44,8 jaar. De grootste groep kraamverzorgenden is de groep in de leeftijd van 50-55 jaar (1139 kraamverzorgenden). Daarnaast trekt de groep <20-25 aan met nu 595 kraamverzorgenden (196 meer dan in 2018) dat is een stijging van maar liefst 49% in die groep. Eén van de uitdagingen is om de groep jongeren te blijven trekken én ze vast te houden.

In 2019 en 2020 hebben 1940 kraamverzorgenden zich bij het KCKZ uitgeschreven. Het aantal nieuwe inschrijvingen in die periode betreft 1.580. Het prognosemodel laat zien dat er ongeveer 1350 kraamverzorgenden per jaar nodig zijn in de sector. Daarvan wordt al een groot deel opgeleid in de sector, ongeveer 800 kraamverzorgenden per jaar.

Per jaar moeten dus 1350 kraamverzorgenden de sector instromen om een stabiele arbeidsmarkt te creëren. Hierbij is rekening gehouden dat +/- 66 kraamverzorgenden per jaar uitstromen i.v.m. pensioen en 58 kraamverzorgenden nodig zijn om de groei in de verwachtte geboortes op te vangen.
Per jaar worden +/- 800 kraamverzorgenden opgeleid. Dat betekent dat de uitdaging zit in 1350-800= 550 kraamzorgprofessionals. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak die bestaat uit:
– opleiden van kraamverzorgenden
– vasthouden van personeel
– creëren van grotere contracten.

De uitdagingen voor de kraamzorgsector zijn om minimaal op hetzelfde niveau als in 2020 op te blijven leiden, waarbij een stap extra nóg beter is en meer zekerheid biedt. Daarnaast is veel winst te behalen in het vasthouden van de kraamzorgprofessionals voor de sector kraamzorg, dus zorgen voor minder uitstroom. Ook is er veel potentie in het verhogen van de arbeidscontracten van de kraamverzorgenden met enkele uren. Meer weten? Lees de infographic!

Aan de slag met strategische arbeidsmarktplanning
De arbeidsmarktcijfers kunnen per regio bij Bo worden opgevraagd. Klik hier voor meer informatie.

Bron: www.bogeboortezorg.nl