In stand houden zorgteams vermindert opnameduur met 30 procent

Het te vaak wisselen van de leden van een chirurgisch team pakt ongunstig uit voor de opnameduur en sterfte van patiënten.

Als een chirurgisch team dat een patiënt heeft verloren gelijk blijft, daalt de opnameduur met 30 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

De onderzoekers gebruikten een gesimuleerd model om een ‘normaal’ rotatiebeleid voor teamleden te vergelijken met een beleid dat voorkomt dat de hoofdchirurg wordt gekoppeld aan minder bekende teamleden. Het bleek dat patiënten 30 procent minder lang in het ziekenhuis hoefden te blijven als ze werden geopereerd door een chirurg die daarvoor een patiënt was verloren, maar in beide gevallen met hetzelfde team had gewerkt.

“Zorgmanagers die erkennen hoe mislukkingen de productiviteit op de lange termijn beïnvloeden, zullen mislukkingen ook zien als leermogelijkheden. Zulke leiders begrijpen dat teamleden die samen mislukkingen ervaren, een zinvollere vertrouwdheid met elkaar kunnen ontwikkelen, wat uiteindelijk hun productiviteit verbetert,” zegt onderzoeker Ioannis Fragkos hierover.

Door teams zo stabiel mogelijk te houden in moeilijke tijden kunnen zorgmanagers hun mensen en hun organisatie beschermen tegen de psychologische effecten – en de operationele gevolgen – die optreden in de nasleep van het overlijden van een patiënt.

Deze bevindingen zijn het resultaat van onderzoek van meer dan 4.000 gedetailleerde gevallen van hartchirurgische operaties in een groot Europees ziekenhuis, verzameld over een periode van vijf jaar.

Bron± www.skipr.nl, door Bert Bukman