FBZ-achterban stemt in met Cao Ziekenhuizen

op .

In de nacht van 15/16 mei bereikten FBZ (waaronder de VHP-Zorg), FNV, CNV, NU’91 en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een principeakkoord voor een nieuwe cao, die geldt voor werknemers in een algemeen ziekenhuis of revalidatie-instelling.

Akkoord over nieuwe cao jeugdzorg

op .

Werkgevers en werknemers in de jeugdzorg hebben woensdag een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Naast loonsverhogingen, incidentele uitkeringen en een verhoging van de vakantietoeslag hebben zij ook afspraken gemaakt over onder meer vermindering van de werkdruk.