Website cao Kraamzorg

op .

Zoals u weet is op 24 april jongstleden het onderhandelaarsakkoord van de eerste cao Kraamzorg ondertekend door Bo Geboortezorg en de vakbonden CNV, FBZ, FNV en NU’91.

Tekst Cao Ziekenhuizen beschikbaar

op .

In mei dit jaar werd een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen. De afspraken zijn inmiddels uitgewerkt in een definitieve cao-tekst, waarin alle bepalingen zijn opgenomen.

Hoge uitstroom, hoger zorggebruik

op .

Als in een zorgorganisatie sprake is van een hoge uitstroom van medewerkers, dan gebruikt de bestaande personeelsbezetting meer zorg. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van IZZ.

Artikel 12.2 CAO VVT is gewijzigd!

op .

Eerder hebben wij u bericht dat de CAO VVT algemeen verbindend is verklaard. Dit gold niet voor de bepalingen van Artikel 12.2 CAO VVT inzake rechtspositie hulp bij het huishouden bij overname WMO.

FBZ hoopt op vermindering regeldruk

op .

Het kabinet zet in 2018 in op een ‘maatwerkaanpak’ om de regeldruk bij een aantal zorgprofessionals aan te pakken, waaronder apothekers, fysiotherapeuten en de ggz.