Nieuwe site O&O-fonds GGZ

op .

In het O&O-fonds GGZ willen werkgevers en werknemersorganisaties proactief invloed uitoefenen op de arbeidsmarkt. Onder het motto ‘Samen werken aan beter werk’ leveren ze een bijdrage aan hoogwaardige kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de ggz.

Cao Jeugdzorg algemeen verbindend verklaard

op .

Bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de nieuwe Cao Jeugdzorg 2017-2019 algemeen verbindend verklaard (AVV).

De afspraken in de AVV-cao gelden voor alle werkgevers en werknemers in de hele sector. Met een AVV wordt concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Dat brengt rust en duidelijkheid in een sector.

Alle afspraken tussen werkgevers en werknemers in de sector die strijdig zijn met de AVV-cao, zijn nietig. In plaats daarvan gelden de bepalingen uit de AVV-CAO.

Bron: FBZ