NZa: Kraamzorgbedrijven melden massaal financiële nood

op .

Bij de Nederlandse Zorgautoriteit hebben zich sinds januari 34 kraamzorgbedrijven gemeld die zeggen dat ze in financiële problemen zitten. De tarieven zijn volgens hen onvoldoende. Daardoor verwachten ze dat de zorg op termijn mogelijk in het gedrang komt.

 Het gaat om een kwart van de bedrijven die werkzaam zijn in de kraamzorgsector. De zorgaanbieders alarmeren de zorgautoriteit dat hun “financiële middelen ontoereikend zijn voor het leveren van goede zorg”, aldus een woordvoerder van de NZa. “Bovendien laten ze weten dat de dialoog met de zorgverzekeraars moeizaam verloopt.”

Anoniem
De nood is groter dan deze 34 kraamzorgbedrijven, want er kwamen ook nog 118 anonieme brieven binnen. Hieruit kan de NZa niet opmaken om hoeveel kraamzorgbedrijven het gaat, want een bedrijf moet voor elke zorgverzekeraar een aparte melding maken.

Vertrouwelijk
De NZa geeft aan dat er geen aanleiding is informatie anoniem te delen, omdat ze deze informatie altijd vertrouwelijk behandelen: “We zetten dit niet één-op-één door naar zorgverzekeraars. Niet-anoniem melden helpt de NZa om de feiten scherp te krijgen.”

Geen gehoor
Een van de kraamzorg-organisaties schrijft in haar brief aan de NZa dat “wij bij de betreffende zorgverzekeraar geen gehoor krijgen en we kunnen geen oplossingen tegemoet zien. Hierdoor kunnen wij niet alle activiteiten uitvoeren die nodig zijn voor het leveren van zorg van goede kwaliteit en voldoen aan goed werkgeverschap.”

Actie
Hoe groot de financiële nood is, werd niet altijd duidelijk aangegeven door de kraamzorgbedrijven. De meldingen zijn voor de NZa aanleiding meteen in actie te komen: “We gaan de meldingen op korte termijn onderzoeken om te beoordelen hoe ernstig de situatie is. Ook koppelen we deze resultaten terug aan Zorgverzekeraars Nederland en individuele verzekeraars.”

Knelpunten
De NZa verwacht van de zorgverzekeraars dat ze meer aandacht geven aan de kraamzorgsector en dat ze “beter in gesprek gaan met kraamzorgaanbieders om te kijken wat precies de knelpunten zijn”, maar ook hoe die opgelost kunnen worden.

De zorgautoriteit wijst er op dat zorgverzekeraars een zorgplicht hebben: “Zij moeten ervoor zorgen dat hun verzekerden kraamzorg kunnen krijgen als ze dat nodig hebben, ook voor de toekomst. Daar houden wij als NZa toezicht op.”

Zorg in Nederland
In januari werd bekend dat het grootste kraamzorgbedrijf Zorg in Nederland (ZiN) in grote financiële problemen verkeert. Het heeft twee keer een voorschot gevraagd om de salarissen van het personeel te betalen.

Drie weken geleden is er overleg geweest tussen het ministerie van VWS, ZN, NZa en branchevereniging Bo Geboortezorg en vorige week drong de Tweede Kamer bij minister Bruins (Medische Zorg) aan op meer actie om faillissementen in de sector te voorkomen.

Bron: www.skipr.nl, door Frits Baltesen