Slachtoffers beroepsziekten vanaf 2023 gecompenseerd

Ziek worden omdat je in het verleden tijdens je werk in aanraking bent gekomen met gevaarlijke stoffen. In Nederland overkomt het jaarlijks duizenden mensen.

Het verhalen van schade via de rechter gaat nu nog vaak moeizaam. Daarom kunnen slachtoffers vanaf volgend jaar aanspraak maken op een eenmalige financiële tegemoetkoming.
Slachtoffers beroepsziekten vanaf 2023 gecompenseerd

Mensen die met schadelijke stoffen werkten en daarvan ziek zijn geworden, kunnen vanaf 1 januari 2023 aanspraak maken op een eenmalige vergoeding. Het gaat om een bedrag van zo’n 21 duizend euro, waarvoor zij niet meer naar de rechter hoeven. De regeling Tegemoetkoming slachtoffers beroepsziekten start met drie beroepsziekten, te weten longkanker door asbest, allergische astma en de ‘schildersziekte‘. Dat schrijft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. “Deze regeling biedt deze slachtoffers middels een eenmalige financiële tegemoetkoming een maatschappelijk erkenning voor hun beroepsziekte”, aldus de minister.

Ook zzp’ers met schildersziekte vallen onder de regeling
De minister noemt het “positief” dat er met de regeling Tegemoetkoming slachtoffers beroepsziekten “eindelijk een tegemoetkoming komt voor slachtoffers van longkanker door asbest”. Deze groep valt buiten de huidige compensatieregeling voor asbestslachtoffers. Voor mensen met de ‘schildersziekte’ was er al een regeling. Die wordt nu voortgezet. Ook zzp’ers vallen nu onder deze groep, meldt Van Gennip.

TSB biedt een korte en snelle route naar erkenning van iemands beroepsziekte

De Tegemoetkoming slachtoffers beroepsziekten (TSB) biedt voor slachtoffers een korte en snelle route naar erkenning van hun beroepsziekte. Nu is de gang naar de rechter meestal ingewikkeld, omdat de ziekte zich vaak pas na jaren openbaart. Dan is de werkgever niet altijd meer in beeld, bijvoorbeeld omdat het bedrijf in kwestie is opgeheven.

Inwerkingtreding op 1 januari 2023
In het belang van de slachtoffers van beroepsziekten is ervoor gekozen om de regeling zo snel mogelijk open te stellen. Dit moet echter wel zorgvuldig gebeuren. Om een goede start te kunnen waarborgen, wordt begonnen met drie beroepsziekten waarover relatief veel kennis beschikbaar is. De TSB wordt vervolgens stap voor stap uitgebouwd. Daarbij is belangrijk dat de uitvoeringsorganisaties de aantallen aanvragen goed kunnen verwerken. Om deze partijen genoeg tijd te bieden om alle systemen en werkprocessen goed in te richten, kan de regeling niet eerder in werking treden dan 1 januari 2023.

Nieuw expertisecentrum
Bij het uitvoeren van de TSB is een belangrijke ondersteunende rol weggelegd voor het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (Lexces). Dit samenwerkingsverband van vijf instituten start per 1 juli en richt zich op het ontwikkelen, bijeenbrengen en verspreiden van kennis. Met behulp van het expertisecentrum kan de lijst van ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten worden uitgebreid.

Bron: www.arbo-online.nl