Aanpassing uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Het RIVM beleid rondom het testen en inzetten van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis is herzien.

Per vandaag wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen immune en niet-immune zorgmedewerkers. Het beleid rondom zorgmedewerkers met een positief geteste huisgenoot en zorgmedewerkers die ‘overig nauw contact’ zijn van een positief getest persoon is aangepast.

Medewerkers zonder klachten met een positief geteste huisgenoot

Ongeacht of de zorgmedewerker immuun is of niet-immuun, alle zorgmedewerkers met een positief geteste huisgenoot gaan in quarantaine. De zorgmedewerker laat zich vervolgens zo snel mogelijk testen (dag 0) en nogmaals op dag 5 na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot. Zorgmedewerkers in de kraamzorg kunnen zich met voorrang laten testen.
• Bij een positieve PCR test blijft de zorgmedewerker thuis tot en met de 7e dag na testafname. Bij Covid-19 gerelateerde klachten blijft de zorgmedewerker thuis tot minimaal 7 dagen na testafname en moet de zorgmedewerker minstens 48 uur koortsvrij en 24 uur symptoomvrij zijn.
• Bij een negatieve PCR test mag de zorgmedewerker weer aan het werk. Tot en met dag 10 na het laatste contact met de huisgenoot draagt de zorgmedewerker een chirurgisch mondneusmasker minstent type II en blijft zo veel mogelijk op 1,5 meter afstand van cliënten.

Medewerkers zonder klachten die ‘overig nauw contact’ zijn van een positief getest persoon
Ook alle zorgmedewerkers die ‘overig nauw contact’ zijn van een positief getest persoon gaan in quarantaine, ongeacht of zij immuun zijn of niet. Bij hoge uitzondering mogen zorgmedewerkers tijdens deze quarantaineperiode onder voorwaarden wel werken:
• De inzet van de betreffende zorgmedewerker is absoluut noodzakelijk om de continuïteit van de cliëntenzorg te garanderen. In dit eerdere nieuwsbericht leest u hier meer over.
• De zorgmedewerker heeft geen klachten.
• De zorgmedewerker heeft de boostervaccinatie ontvangen of in de afgelopen 3 maanden een Covid-19 infectie doorgemaakt of een primaire vaccinatieserie voltooid.
• De zorgmedewerker draagt tot en met de 10e dag na het laatste contact met de positief geteste persoon tijdens het werk steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van cliënten en collega’s.
• De immune zorgmedewerker laat zich twee keer testen; zo snel mogelijk (dag 0) en op dag 5 nadat de huisgenoot positief is getest.
• In afwachting van de PCR-testuitslag mag de immune zorgmedewerker blijven werken als een op dag 0 afgenomen antigeensneltest (eventueel zelftest) negatief is.

Zorgmedewerkers vallen tellen niet als ‘overig nauw contact’ als:
• Zij volledige persoonsbeschermende middelen (PBM; chirurgisch mondneusmasker ten minste type IIR, handschoenen, bril en schort) hebben gebruikt bij het contact met een cliënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie tijdens diens besmettelijke periode; OF
• preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en handschoenen hebben gedragen of adequate handhygiëne hebben toegepast bij het contact met een cliënt die achteraf in besmettelijke periode bleek te zijn.
De Taskforce Covid-19 adviseert daarom om binnen de 1,5 meter minimaal een mondneusmasker ten minste type II en handschoenen te dragen.

Medewerkers met klachten
Het beleid rondom testen en inzetten van zorgmedewerkers blijft onveranderd. Zorgmedewerkers met klachten blijven thuis en laten zich zo spoedig mogelijk testen. Totdat de testuitslag bekend is moet de medewerker met klachten thuisblijven. Bij een negatieve PCR test mag de zorgmedewerker weer aan het werk. Bij een positieve PCR test blijft de zorgmedewerker thuis tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen, tot 48 uur koortsvrij en tot tenminste 24 uur symptoomvrij.

Meer informatie over het sectorbeleid Covid-19
Een uitgebreide toelichting op de huidige maatregelen vindt u hier. Meer informatie over de PBM leest u hier.

Bron: www.bogeboortezorg.nl