Eerste proefschrift in de kraamzorg!

Op woensdag 10 november 2021 heeft Fleur Lambermon met succes haar proefschrift ‘Home-based postpartum care, flexibility as an innovative approach to more client-centred care’ verdedigd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Bo Geboortezorg feliciteert Fleur van harte met dit behaalde succes en is blij met deze bijdrage aan de (wetenschappelijke) ontwikkeling van de kraamzorg.

In haar onderzoek heeft Fleur gekeken of kraamzorguren flexibeler te verdelen zijn over maximaal de eerste 14 dagen na de bevalling met een eventuele wen-dag. Zo kan de zorg aangepast worden aan de persoonlijke behoeften en situatie van ouders. Het blijkt dat zowel moeders als kraamverzorgenden deze flexibiliteit als een meerwaarde ervaren maar dat dit wel gepaard gaat met uitdagingen in de praktijk. Zo legt de zogenoemde ‘flexibele planning’ meer druk op de werk-privébalans van kraamverzorgenden en vinden moeders het lastig om hun behoeften te vertalen. Op basis van de huidige kwaliteitsindicator is geen kwaliteitsverschil gemeten tussen de groep ouders die flexibeler konden plannen en de ouders die dat niet konden. Dit onderzoek laat zien dat kraamzorg meer clientgericht kan maar dat oplossingen voor de praktijk samen met ouders en kraamverzorgenden ontwikkeld moeten worden.

Als vervolg op het onderzoek gaat Fleur in samenwerking met onder andere Bo Geboortezorg en het Kenniscentrum Kraamzorg, de urgentie van een flexibele planning in dialoog kenbaar maken aan bestuurlijke partijen in de zorg waaronder zorgverzekeraars, Zorginstituut Nederland, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en politieke partijen.

Bron: www.bogeboortezorg.nl