Betaald ouderschapsverlof per augustus 2022

Op 12 oktober heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet betaald ouderschapsverlof.

Deze wet regelt dat ouders deels betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen bij de geboorte van hun kind. De invoering van betaald ouderschapsverlof geeft werkende ouders meer mogelijkheden voor het combineren van werk en de zorg voor het kind.

De wet betaald ouderschapsverlof maakt het mogelijk dat beide ouders in het eerste levensjaar van het kind in totaal negen weken verlof kunnen opnemen en dit gedeeltelijk doorbetaald krijgen. De uitkering is vastgesteld op 50% van het dagloon. Deze weken komen bovenop de zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en zes weken geboorteverlof voor de partner.

De wet betaald ouderschapsverlof treedt op 2 augustus 2022 inwerking. Vanaf dit moment kunnen werkgevers aanvragen indienen bij UWV voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen.

Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen. Op het moment dat de wet ingaat, moet het kind jonger zijn dan 1 jaar. Ook moeten ouders op dat moment werken en nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof hebben opgenomen. De omvang van het ouderschapsverlof is 26 keer uw gemiddelde arbeidsduur per week.

Wilt u meer weten over de wet betaald ouderschapsverlof? Meld u dan hier aan voor het webinar ‘Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof’ van het UWV. Deelname is gratis!

Een opname van het webinar kunt later terugkijken via deze link.

Bron: www.Bogeboortezorg.nl