Reorganisatie

Als uw hele afdeling wordt ontslagen kunt u het beste direct contact opnemen met de VHP-Zorg. de VHP-Zorg informeert bij de FBZ of de FBZ op de hoogte is van de situatie. De FBZ onderhandelt over een sociaal plan en zal de leden raadplegen zodra er een akkoord over een sociaal plan is. Over de uitleg van het sociaal plan kunt u, via de VHP-Zorg contact opnemen met de FBZ. Over de toepassing van het sociaal plan op de individuele medewerkers gaat de FBZ niet; daarvoor moet u contact opnemen met de VHP-Zorg of eventueel met uw rechtsbijstandverzekeraar. Als u daadwerkelijk wordt ontslagen en u hebt nog geen ander werk dan hebt u meestal recht op een WW-uitkering. Sommige cao’s kennen ook nog een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Het hangt van uw persoonlijke situatie af hoe hoog en hoe lang deze uitkering(en) is/zijn. De VHP-Zorg biedt individuele rechtshulp en u kunt hierover het beste contact opnemen met de VHP-Zorg.

Een werkgever bepaalt zelf welke werkzaamheden hij als ondernemer wil uitvoeren. Daarom kan een werkgever ook besluiten bepaalde dienstverlening te beëindigen. Hij heeft dan meestal wel het advies van zijn ondernemingsraad nodig. En als de beëindiging van de dienstverlening leidt tot verlies van arbeidsplaatsen dan is het ook gebruikelijk dat met de bonden een sociaal plan wordt overeengekomen.

Uw werkgever moet bij reorganisaties altijd een advies vragen aan de ondernemingsraad. De ondernemingsraad kan het beste adviseren over zo’n aanvraag van de werkgever als hij op de hoogte is van alles wat speelt op de afdeling die wordt gereorganiseerd. Neem daarom altijd zo tijdig mogelijk contact op met uw ondernemingsraad als uw afdeling wordt gereorganiseerd. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn een sociaal plan af te sluiten om de personele gevolgen van een reorganisatie op te vangen. Een sociaal plan wordt overeengekomen tussen de werkgever en de bonden. Bent u van mening dat een sociaal plan moet worden opgesteld omdat sprake is van is van personele gevolgen, neemt u dan contact op met de VHP-Zorg. Ook heeft de FBZ een folder met informatie over een sociaal plan.

In zo’n situatie is het verstandig direct contact op te nemen met de VHP-Zorg. de VHP-Zorg kan dan contact opnemen met de FBZ om te bezien of een sociaal plan met uw werkgever is overeengekomen. Als dat nog niet het geval is dan kan de FBZ contact met uw werkgever opnemen om de onderhandelingen over een sociaal plan te starten.

Over het algemeen is in de cao opgenomen wat uw rechten zijn. Uw werkgever moet bijvoorbeeld een opzegtermijn in acht nemen. Vaak is of wordt een sociaal plan met de bonden overeengekomen, waarin rechten en plichten van werkgever en werknemer zijn opgenomen. Dit gaat bijvoorbeeld over het zoeken van ander passend werk, salarisgarantie, etc. Als u daadwerkelijk wordt ontslagen en u hebt nog geen ander werk dan hebt u meestal recht op een WW-uitkering. Sommige cao’s kennen ook nog een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Het hangt van uw persoonlijke situatie af hoe hoog en hoe lang deze uitkering(en) is/zijn.