Wanneer moet langdurend zorgverlof worden aangevraagd?

Langdurend zorgverlof dient u ten minste twee weken van te voren bij de werkgever te melden onder opgave van redenen, de te verzorgen persoon, duur en omvang van het verlof en de spreiding van de uren over de week.