Wat is kortdurend zorgverlof?

Het kortdurend zorgverlof kunt u opnemen in verband met de verzorging van een zieke naaste. U heeft recht op doorbetaling van 70% van het salaris met een maximum van 70% van het maximum dagloon.

Let op:
De werkgever kan dit verlof weigeren op grond van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang! Uw werkgever kan het verlof echter alleen weigeren, indien de organisatie vanwege uw verlof in ernstige problemen zou komen.