Waarvoor kan ik bij de ondernemingsraad terecht?

De ondernemingsraad heeft wettelijk een aantal bijzondere bevoegdheden. Het gaat bijvoorbeeld om het adviesrecht bij reorganisaties, wijzigingen in de organisatie en uitbestedingen. Ook heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op een aantal regelingen, zoals een ziekteverzuimregeling, dienstroosters, aanstellings- en ontslagbeleid, bevorderingsbeleid en beoordelingsbeleid. Voor al deze zaken kunt u dus bij de ondernemingsraad terecht.