Welke rechten en plichten heb je als lid van de ondernemingsraad?

De meeste rechten en plichten liggen vast in de Wet op de ondernemingsraden en in het ondernemingsraadreglement dat door uw eigen ondernemingsraad is opgesteld. Soms is ook in uw cao nog een aantal rechten vastgelegd. U kunt daarbij denken aan het recht op scholing, het recht vergaderingen van de ondernemingsraad bij te wonen met doorbetaling van loon en het recht op verrichten van uw werkzaamheden door een collega. Een belangrijk recht is ook het verbod op ontslag als u lid bent van de ondernemingsraad, alhoewel dit recht u niet vrijwaart van ALLE ontslagen.