Monitorrapportage Kwaliteitsimpuls 2016 verschenen

op .

Ziekenhuizen, categorale instellingen en revalidatieklinieken zijn in 2016 volop bezig geweest met de uitvoering van strategisch opleidingsplannen.

Zo werd het strategisch opleidingsbeleid zo veel mogelijk verankerd in de financiële- en beleidscyclus. Veel aandacht ging uit naar organisatiebrede scholingstrajecten, toepassingen van nieuwe leervormen en verbetering van het leerklimaat. Dat blijkt uit de KiPZ-monitor 2016, die vandaag (9 november) uitkwam.


Jaarverslagen
De monitor is onder andere gebaseerd op de KiPZ-jaarverslagen over 2016, die de NVZ-leden begin dit jaar aanleverden. KiPZ is die vierjarige subsidieregeling waarmee ziekenhuizen, categorale instellingen en revalidatieklinieken een extra impuls kunnen geven aan de kwalificaties van zittende medewerkers. Dat gebeurt door het opstellen en uitvoeren van een strategisch opleidingsplan. Een onderdeel van de KiPZ-regeling is de verplichting om jaarlijks verslag uit te brengen van de vorderingen op het gebied van strategisch opleiden.


Blij met verlenging
De deelnemende organisaties zijn positief over KiPZ. Zij waarderen het administratief ‘lichte’ karakter en de rol van de Ondernemingsraad daarin. Het is daarom niet verwonderlijk dat ze blij zijn met de verlenging met een jaar tot en met 2018. Met het oog op de veranderende zorgvraag, technologische ontwikkelingen en personeelstekorten blijft het nodig om de aandacht voor strategisch opleidingsbeleid de komende jaren vast te houden.


Bron: NVZ