Verbeterde scholingsmogelijkheden in nieuwe Cao GGZ

op .

In de nieuwe Cao GGZ 2017-2019 die dit jaar is ingegaan, is op initiatief van FBZ (waaronder de VHP-Zorg) een aantal bepalingen opgenomen om de scholingsmogelijkheden van werknemers te verbeteren.Meerjarig persoonlijk ontwikkelingsplan
Nieuw is dat de cao nu expliciet vermeldt dat de werkgever grote waarde hecht aan duurzame inzetbaarheid van zijn werknemers. Dit uitgangspunt heeft ertoe geleid dat in deze cao is opgenomen dat de werkgever samen met de werknemer er zorg voor draagt dat er een meerjarig persoonlijk ontwikkelingsplan wordt opgesteld, waarbij functiegerichte scholing en scholing gericht op blijvende inzetbaarheid opgenomen wordt. Werknemers kunnen daarnaast nog steeds een zelfstandig scholingsverzoek indienen.


Procedure
Binnen één maand nadat het scholingsverzoek is ingediend, moet uw werkgever aangeven of het verzoek is toe- of afgewezen. Bij afwijzing kunt u een beroep doen op de klachtencommissie. Heeft uw werkgever in het jaar waarop het scholingsverzoek betrekking heeft, géén scholingsplan en/of -budget opgesteld, dan wordt het individuele verzoek in principe toegewezen. Het verzoek zal worden toegewezen, als het verzoek gericht is op functionele scholing of blijvende inzetbaarheid. Mocht een verzoek wel aan deze voorwaarden voldoen, maar financieel disproportioneel zijn, dan kan de werkgever besluiten het verzoek af te wijzen.


Samen aan de slag
Met deze aanvullende bepalingen is uw werkgever gebonden om serieus om te gaan met scholingsverzoeken en samen met de werknemers te werken aan een meerjarig persoonlijk ontwikkelingsplan.


Meer weten?
Bekijk hoofdstuk 11B over scholing in de Cao GGZ.


Bron: FBZ