Nieuwe site O&O-fonds GGZ

op .

In het O&O-fonds GGZ willen werkgevers en werknemersorganisaties proactief invloed uitoefenen op de arbeidsmarkt. Onder het motto ‘Samen werken aan beter werk’ leveren ze een bijdrage aan hoogwaardige kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de ggz.

Nieuwe url: www.oofggz.nl
In lijn hiermee is een nieuwe site ontwikkeld, waarop informatie overzichtelijk is gerangschikt. Komende tijd wordt de site verder aangevuld met goede voorbeelden uit de praktijk die zich afspelen in de drie pijlers van O&O-fonds GGZ: arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties. Op de hoogte blijven kan door aan te melden voor de nieuwsbrief: http://www.oofggz.nl/inschrijven-nieuwsbrief/.

Activiteiten
Het O&O-fonds GGZ zet zich vanuit een gezamenlijk belang in om het werken in de ggz beter te maken. Zo wordt een aantal studieafspraken uitgevoerd die in de Cao GGZ zijn gemaakt. Verder ondersteunt O&O-fonds GGZ (financieel) projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de branche op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties. Via de website attendeert het O&O-fonds GGZ over relevante bijeenkomsten, zoals themabijeenkomsten over zaken die spelen op HR-gebied of een landelijke P&O en OR-dag.

Bron: FBZ