Website cao Kraamzorg

op .

Zoals u weet is op 24 april jongstleden het onderhandelaarsakkoord van de eerste cao Kraamzorg ondertekend door Bo Geboortezorg en de vakbonden CNV, FBZ, FNV en NU’91.

Sindsdien zijn Bo en de bonden actief met het maken van teksten en het aanmelden van de teksten bij het ministerie van SZW. Momenteel hebben de protocolafspraken, zoals opgenomen in de bijlage van de cao Kraamzorg, prioriteit.

Website cao Kraamzorg

Hiernaast heeft Bo een website speciaal voor de cao Kraamzorg ontwikkeld. We zijn erg blij u te kunnen mededelen dat de website nu online staat! Het adres van de website is: www.cao.bogeboortezorg.nl. Op de website vindt u de volledige tekst uit de cao Kraamzorg per artikel weergeven. Ook kunt u de bijlagen en de cao in PDF-bestand downloaden. De website is gekoppeld aan de ‘normale’ website van Bo Geboortezorg. Op de website van Bo vindt u een knop die u direct doorverwijst naar de website voor de cao Kraamzorg.

App-button

Onder het kopje ‘App-button’ vindt u een uitleg hoe u de website als app-knop kunt toevoegen aan uw smartphone of tablet. Met behulp van deze button kunnen u en uw medewerkers op smartphone of tablet snel toegang krijgen tot de cao Kraamzorg.

Bron: BO Geboortezorg