Extra ondersteuning bij kanteling werktijden met Werkbalans-tool

op .

De cao-partijen willen het proces van ‘De Kanteling’ verder op weg helpen met de vernieuwde Werkbalans-tool.

Deze biedt ondersteuning die is gericht op het vergroten van inzicht, beleid en praktijk in uw organisatie rondom de thema’s personele samenstelling (afstemming zorgvraag, formatiemix en flexibiliteit) en personeelsplanning.

Dit sluit aan bij de ingezette lijn om werknemers meer zeggenschap te geven over hun werktijden, maar ook bij de ontwikkelingen in het kader van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

De Werkbalans-tool is online beschikbaar via www.kanteling.nu. Hij bevat 3 uitgewerkte voorbeelden (kleinschalig wonen, somatische afdeling en wijkzorg) die stapsgewijs kunnen worden doorlopen. U kunt de voorbeelden vervangen door eigen informatie en keuzes. De tool bevat een uitgebreide rapportage met toelichting.

Dit vernieuwde plannings- en sturingsinstrument biedt ondersteuning en inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve personele samenstelling en werktijden. Het legt een verbinding tussen de cliëntvraag en personele inzet. Voor alle stakeholders ontstaat er zo transparantie en inzicht in het samenbrengen van de verschillende belangen.

Gratis Ondersteuningstickets voor OR en management

Elke instelling onder de werkingssfeer van de Cao-VVT kan nu gratis via de website www.kanteling.nu twee ondersteuningstickets aanvragen, 1 door het management en 1 door de OR/PVT. U ontvangt vervolgens de vernieuwde Werkbalans-tool met 3 voorbeelden en de ondersteunings-ticket. De ondersteuning bestaat verder uit hulp bij de invoer van eigen gegevens en het maken van keuzes en uitleg bij de uitgebreide rapportage. Meer daarover leest u op de website van De Kanteling.

Workshopaanbod ‘Grip op formatie, Flexibiliteit en Inzet

Dit najaar bieden we tevens een serie workshops aan voor medewerkers die praktisch aan de slag gaan met het thema personeelssamenstelling: HR-functionarissen, ondersteuners bedrijfsvoering, zorgmanagement en leden van de OR. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Lees er meer over op de website van De Kanteling.

Bron: ActiZ