Tekst Cao Ziekenhuizen beschikbaar

op .

In mei dit jaar werd een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen. De afspraken zijn inmiddels uitgewerkt in een definitieve cao-tekst, waarin alle bepalingen zijn opgenomen.

De nieuwe Cao Ziekenhuizen loopt van 1 januari 2017 tot april 2019. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over een salarisverhoging van in totaal 3,75%, een verhoging van de vakantiebijslag, een compensatie voor gemiste ORT over vakantie-uren en de pensioenaftopping.

Bron: FBZ/NVZ