Hoge uitstroom, hoger zorggebruik

op .

Als in een zorgorganisatie sprake is van een hoge uitstroom van medewerkers, dan gebruikt de bestaande personeelsbezetting meer zorg. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van IZZ.

Wanneer een zorgorganisatie aandacht geeft aan gezond werken, is de uitstroom van medewerkers minder groot.

Volgens IZZ loopt een zorgorganisatie die te weinig aandacht besteedt aan gezond werken een groot risico. Eenmaal beland in de negatieve spiraal van hoge werkdruk, hoog verzuim en hoog zorggebruik kan de continuïteit van de zorgorganisatie in een krappe arbeidsmarkt mogelijk in gevaar komen. De overgebleven zorgmedewerkers gebruiken dan namelijk zelf meer zorg en gaan eerder op zoek naar een andere baan. Dit zorgt voor een hoger aantal vacatures binnen de organisatie. Met als gevolg: hogere fysieke en psychische belasting bij de medewerkers.

Opnieuw meer fysiotherapiegebruik
Uit de analyse is daarnaast gebleken dat het zorggebruik van zorgmedewerkers dit jaar weer is toegenomen. De in 2014 ingezette trend van stijgend fysiotherapiegebruik zet door. In de zorgsector is het percentage werknemers dat naar een fysiotherapeut gaat, vorig jaar gestegen naar bijna 32 procent. Deze toename is procentueel ruim een verdubbeling ten opzichte van voorgaande jaren en ligt bovendien ruim boven het landelijk gemiddelde van werkend Nederland (26 procent).
Verder kreeg in 2016 één op de twintig zorgmedewerkers psychische zorg (een stijging van 5 naar 5,5 procent). Vooral jonge zorgmedewerkers maken hier gebruik van.

Grote verschillen
In de analyse heeft IZZ ruim 550 zorgorganisaties met elkaar vergeleken. De verschillen tussen zorgorganisaties onderling zijn groot: het fysiotherapiegebruik onder medewerkers varieert van 13 tot 76 procent. En in psychische zorg loopt het gebruik uiteen van 1 tot 19 procent. Het zorggebruik van medewerkers in de zorg is dus sterk afhankelijk van de organisatie waar iemand werkt.

Meer weten?
Kijk dan op www.izz.nl/zorgorganisaties/zorggebruik.

Bron: FBZ/IZZ