FBZ hoopt op vermindering regeldruk

op .

Het kabinet zet in 2018 in op een ‘maatwerkaanpak’ om de regeldruk bij een aantal zorgprofessionals aan te pakken, waaronder apothekers, fysiotherapeuten en de ggz.

FBZ, waaronder de VHP-Zorg, hoopt dat dit daadwerkelijk tot een vermindering van de regeldruk leidt, aangezien veel zorgprofessionals daardoor nu gehinderd worden in hun werk.

Waar gaat het geld in de zorg naartoe in 2018? FBZ zette de belangrijkste zaken op een rij:


•    Het kabinet trekt in 2018 435 miljoen euro uit voor het verbeteren van de verpleeghuiszorg. Daarnaast wil het kabinet op termijn nog eens zo’n 2,1 miljard euro extra per jaar in de verpleeghuiszorg steken, zodat kan worden voldaan aan de nieuwe normen voor goede zorg met meer tijd en aandacht voor bewoners van verpleeghuizen.
•    Het kabinet trekt de komende vijf jaar 350 miljoen euro uit voor het aantrekken van extra personeel in verpleeghuizen, maar ook voor het aantrekken van verpleegkundigen, artsen op de SEH, ambulancepersoneel en zorgprofessionals op de intensive care.
•    Tot 2020 komt er een voorziening waarmee huisartsen een tolk kunnen inschakelen tijdens consulten met ‘statushouders’ (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). In 2018 is hiervoor 2,8 miljoen euro beschikbaar.
•    Verpleegkundig specialisten en physician assistants worden opgeleid om minder complexe en routinematige taken van de huisarts of specialist over te nemen. Er komen meer opleidingsplaatsen voor deze nieuwe beroepen; voor 2018 is hiervoor 32,8 miljoen euro beschikbaar.
•    Voor de verbetering van de geboortezorg wordt in 2018 5,3 miljoen euro uitgetrokken. Een deel van dat geld wordt beschikbaar gesteld om zorgprofessionals binnen de geboortezorg in staat te stellen hun ICT-infrastructuur patiëntgerichter te maken, zodat de patiënt toegang krijgt tot zijn gegevens en deze kan gebruiken voor regie over zijn gezondheid en om digitale gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals mogelijk te maken.
•    In 2018 en 2019 wordt in totaal 50 miljoen euro uitgetrokken voor het stimuleren van de inzet van eHealth in de ggz, om de wachttijden aan te pakken.

Looneis
Dat het Nederland financieel voor de wind gaat, moet ook merkbaar worden in ieders portemonnee, liet premier Rutte gisteren weten. Hij gaf aan dat de politiek daar maar gedeeltelijk voor kan zorgen en dat ook werkgevers en vakbonden hier een rol bij kunnen spelen, door het realiseren van loonstijgingen.
FBZ neemt die oproep ter harte. Dit najaar wordt het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2018 bekendgemaakt, waarin onder andere de looneis wordt opgenomen.

Bron: FBZ