Definitieve tekst cao-afspraken nieuwe Cao GGZ

op .

In juni werd bekend dat de leden instemden met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao GGZ.

De afspraken hierin zijn omgezet in een definitieve cao-tekst. 

Bijgevoegde pdf van de nieuwe cao bevat alle cao-afspraken, zowel over de afgesproken salarisverhogingen en de regeling voor werknemers die door pensioenaftopping worden geraakt, als over het aanpakken van de werk- en regeldruk. Verder zijn afspraken gemaakt over een onderzoek naar gezond roosteren en dat werknemers zelf een scholingsverzoek kunnen indienen. 
Cao-partijen richten zich komende tijd op de verdere uitvoering van de cao-afspraken.

Zodra daar nieuws uit voortkomt, maken we dit bekend.

PDF CAO GGZ

Bron: www.fbz.nu