Vakbonden en werkgevers eens over loonsverhoging thuiszorg

op .

Thuiszorgmedewerkers gaan meer verdienen. Hun lonen gaan de komende vijf jaar stapsgewijs omhoog naar het niveau van voor 2007.


De vakbonden en brancheorganisaties Actiz en BTN hebben daar afspraken over gemaakt.
Volgens de bonden komt daarmee een einde aan het korten op de salarissen van de thuiszorgers. De nieuwe loonschaal zal uiterlijk per 1 april volgend jaar ingaan.
Gemeenten zijn vanaf 1 juni 2017 wettelijk verplicht bij nieuwe aanbestedingen een tarief te bieden dat op de nieuwe loonschaal is gebaseerd.


Wmo
Bij de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) werd de loonschaal van thuiszorgmedewerkers aangepast en zakten hun salarissen van rond de 13 euro per uur naar ongeveer 10,50 euro per uur.
In de cao voor verpleeg- en verzorgingshuizen was al eerder vastgelegd dat dat zou worden gerepareerd. Er is nu een nieuwe loonschaal voor thuiszorgmedewerkers afgesproken.


Bron: ANP/NU.nl