Nieuwe Cao Huisartsenzorg van kracht

op .

De huisartsenzorg heeft een nieuwe cao, deze gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2017 en loopt tot 1 maart 2019.

In de cao is een salarisverhoging afgesproken van 2 procent per 1 september aanstaande, per 1 juli 2018 volgt een salarisverhoging van 1,5 procent.


De duurzame inzetbaarheid van mensen wordt door de huidige leeftijdsopbouw van de werknemers in de huisartsenzorg steeds belangijker, volgens de LHV. Daarom komt er een werkgroep duurzame inzetbaarheid met vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Deze werkgroep gaat aan de slag met zaken als werkdruk, ontwikkeling van competenties en scholing en gezond en veilig werken.


In de cao is verder afgesproken dat een werknemer soms ook buiten de gebruikelijke werktijd aan werkoverleg moet deelnemen. Volgens de LHV is het voor veel praktijken lastig om werkoverleg met het complete team te kunnen voeren, omdat collega’s niet alle dagen aanwezig zijn. De werkgever kan maximaal twee uur per maand en tien uur per jaar werkoverleg buiten de voor de werknemer gebruikelijke werktijd vaststellen. Werknemers krijgen deze uren uitbetaald.


Bron: Skipr