Helderheid over uitvoering loonruimteovereenkomst umc’s

op .

Met de instemming van de achterban met het eindbod van werkgeversorganisatie NFU voor de uitvoering van de loonruimteovereenkomst krijgen werknemers in umc’s per 1 augustus 2017 een structurele salarisstijging van 0,55%.

Deze stijging komt bovenop de salarisstijging van 1% per 1 augustus 2017 conform de Cao UMC 2015-2017. Daarnaast krijgen de werknemers in december een eenmalige uitkering van 250 euro (parttimers naar rato).

Voorbereiding cao-onderhandelingen
Omdat de huidige cao eind 2017 afloopt is AC/FBZ (waaronder de VHP-Zorg) bezig met de voorbereiding van de cao-onderhandelingen die naar verwachting later dit jaar van start gaan.

Bron: FBZ