Hoe gaan professionals in de gehandicaptenzorg om met veiligheid?

op .

Professionals in de gehandicaptenzorg staan soms voor lastige keuzes. Kiezen ze voor hun eigen veiligheid of voor goede zorg voor de cliënt?

Door met elkaar te praten over deze dilemma’s worden onveilige gevoelens weggenomen en kom je samen tot oplossingen.

De VeiligPlus-aanpak is een methode om hierover een dialoog te voeren. In de nieuwsbrief vertellen deelnemende organisaties over hun ervaringen met op gang brengen en houden van de dialoog. Download de nieuwsbrief. van StAG. Of kijk op www.veiligplusaanpak.nl.

Over StAG
De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) is een samenwerkingsverband van sociale partners in de branche gehandicaptenzorg, waaronder FBZ (en dus ook de VHP-Zorg). Werkgevers en werknemers leven samen een bijdrage aan een aantrekkelijke en gezonde branche om in te werken. Met professionele, vitale medewerkers en organisaties en een goed arbeidsklimaat. Meer weten? www.arbeidsmarktgehandicaptenzorg.nl.

Bron: FBZ