CAO-partijen VVT organiseren regionale workshops "Grip op formatie, inze en flexibiliteit.

op .

Cao-partijen willen het proces van ‘De Kanteling’, de verschuiving van zeggenschap over werktijden naar medewerkers, verder op weg helpen.

Het gaat daarbij om het versterken van beleid en diagnose voor de afstemming tussen zorglevering, formatie, planning/roostering en flexibiliteit. Maar ook over de informatievoorziening en het overleg hierover in alle lagen van de organisatie en inzicht in kaders voor de personele inzet. Dit alles conform de cao-afspraken.

In het najaar organiseren wij over deze onderwerpen 15 middagworkshops overal in het land, dus ook bij u in de buurt. De bijeenkomsten zijn gericht op medewerkers die zich praktisch bezighouden met het onderwerp personeelssamenstelling, zoals: HR-functionarissen, ondersteuners bedrijfsvoering, zorgmanagement en leden van de OR. Deelname aan de workshops en het gebruik van de webbased ondersteuning is kosteloos!

Programma
Er zijn workshops over:
•    Een professionele aanpak van beleid en toepassing van het afstemmen van zorgmiddelen met formatie, inzet en flexibiliteit.
•    Handvatten voor diagnose van de eigen praktijk en ontwikkeling van een organisatie specifieke aanpak.
•    Tips voor het organiseren van eigenaarschap van teams met hun ‘bedrijfsvoering’.
•    Uitwerking van praktische casus voor Langdurige Zorg en Wijkverpleging.
•    Instructie webbased tools voor eigen praktijk en uitleg webbased helpdesk (vernieuwde Werk-balans-tool met 3 cases en eigen invoer).    

De workshops worden gehouden in de middag van 13.00 – 16.30 uur. We starten met een introductie over nut en noodzaak van een professionele aanpak voor het organiseren van formatie, inzet en flexibiliteit. Daarna volgen de deelnemers in kleine groepen een circuit met 2 onderdelen: Onderdeel 1 neemt u stapsgewijs mee in de casus Langdurige Zorg en Wijkverpleging en geeft instructies voor een eigen diagnose en een aanpak voor grip op formatie, inzet en flexibiliteit. Onderdeel 2 biedt tips voor het organiseren van (meer) eigenaarschap van teams met hun ‘bedrijfsvoering’.

De middag sluit met een instructie voor de toepassing van tools voor de diagnose van de eigen praktijk en de ontwikkeling van een eigen aanpak.

Meer informatie en aanmelden
Wilt u een van de regionale workshops bijwonen? Bezoek de website van de Kanteling voor een datum en locatie in uw regio.

Bron: FBZ