PFZW wijzigt pensioenregeling

op .

Met ingang van 1 juli 2017 is het pensioenreglement op een aantal punten gewijzigd.

Nieuwe leidraad bij verlaging en premieopslag
PFZW wil de pensioenen niet verlagen. Toch is het niet uitgesloten dat het ooit zou moeten gebeuren. In dat geval wordt er ook altijd extra premie in rekening gebracht (premieopslag). Voor het beleid bij verlaging heeft het bestuur nu nieuwe regels afgesproken. Hiermee kan verlagen soms voorkomen worden door eerst de premie te verhogen.

Wijziging bij Extrapensioen
Deelnemers aan een Extrapensioen konden via een tijdelijke wettelijke bepaling hun pensioenuitkering op de ingangsdatum splitsen: eerst een tijdelijk pensioen dat direct ingaat en daarna een pensioen voor de rest van hun leven. Dit gold ook voor PFZW-deelnemers aan het vrijwillige aanvullende pensioen. De wettelijke regeling is per 1 juli 2017 vervallen en het reglement is daarom nu aangepast.

Vrijwillige voortzetting
Als uw pensioenopbouw bij PFZW (gedeeltelijk) stopt, kunt u vaak uw pensioenopbouw op eigen kosten voortzetten (vrijwillige voortzetting). Deze vrijwillige voortzetting bestond uit verschillende vormen, die nu zijn teruggebracht naar één vorm die maximaal drie jaar mag duren. U hoeft dus niet meer eerst minimaal drie jaar in de sector te hebben gewerkt. Overigens kan de deelnemer die een onderneming heeft (net als nu) na deze drie jaar de deelneming vrijwillig voortzetten voor maximaal nog zeven jaar. Daarnaast is besloten om in bepaalde gevallen op een andere manier rekening te houden met inkomsten tijdens de periode van vrijwillige voortzetting. Hierbij sluit PFZW voortaan aan bij de systematiek in de WW.

Bron: FBZ