Cao Kraamzorg, eigen arbeidsvoorwaarden voor de sector

op .

Bo en de bonden zijn blij u te kunnen melden dat de teksten van de eerste cao Kraamzorg gereed zijn!

Op 24 april is het onderhandelaarsakkoord van de eerste cao kraamzorg ondertekend door Bo Geboortezorg en de vakbonden CNV, FBZ (waaronder de VHP-Zorg), FNV en NU’91. Op basis van dit akkoord zijn de hierin genoemde artikelen aangepast. Alle overige artikelen zijn gelijk gebleven. De basis van de cao kraamzorg is de ‘oude’ cao VVT (2014-2016).
Voor de teksten van de CAO Kraamzorg kunt u terecht onder de knop "CAO" van deze site.

Bron: Bonden en BO