Onderzoeksprogramma AZW publiceert nieuwste arbeidsmarktcijfers

op .

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW info) biedt via AZW Actueel geregeld actuele arbeidsmarktcijfers. In de AZW Actueel van juli 2017 ligt de focus op werkgelegenheidscijfers over 2014-2016, achtergrondkenmerken van medewerkers en flexibele arbeid.

Enkele highlights:

Werkgelegenheidscijfers
• De arbeidsmarkt in zorg en welzijn herstelt zich voorzichtig in 2016, met grote verschillen tussen branches.
• Er is sprake van groei bij de umc’s, in de gehandicaptenzorg, de huisartsenzorg en de gezondheidscentra, maar krimp in de VVT en thuiszorg.
• In de jeugdzorg en de ziekenhuizen is, na een aanvankelijke krimp in 2015 in fte, in 2016 weer sprake van een licht herstel.
• In totaal is in de periode 2014-2016 nog wel sprake van een krimp van het aantal werknemers met 1%.
• De gemiddelde deeltijdfactor in veel branches is gestegen.

Achtergrondkenmerken medewerkers
• De gemiddelde leeftijd is 42 jaar, maar per branche zijn er verschillen: in de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg is de gemiddelde leeftijd lager dan andere sectoren, in de VVT en thuiszorg is de gemiddelde leeftijd het hoogste.
• In de sector zijn veel vrouwen werkzaam zijn. Dit is overduidelijk terug te zien in de cijfers. Ten opzichte van andere branches is met ruim 25% het aandeel werkzame mannen in de umc's en ggz het hoogst. Een tabel schetst per branche de verdeling tussen mannen en vrouwen.

Flexibele arbeid
• In de zorg is het aantal dienstverbanders met een vast aantal uren hoger dan in andere sectoren.
• De branche met het hoogste aandeel vaste contracten is de jeugdzorg.
• In de umc’s en de ggz komen de meeste tijdelijke dienstverbanden met vaste uren voor.
• De branches huisartsenzorg en gezondheidscentra en overige zorg worden gekenmerkt door een hoog aandeel zelfstandigen.

Bron: FBZ