Baan voortaan gegarandeerd in ouderenzorg

op .

Zorgmedewerkers zijn vanaf vandaag verzekerd van een baan en opleiding in de ouderenzorgsector.

Hiertoe tekenen bonden samen met het ministerie van VWS, ActiZ, BTN, MBO raad en de NVZ  een arbeidsmarktakkoord. CNV-voorzitter Suzanne Kruizinga: ‘De tijd van vrijblijvende afspraken is voorbij, dit is werkzekerheid voor iedereen in de sector en mensen die graag in onze sector willen werken.’
Aan de arbeidsmarktagenda 2023 ‘Aan het werk voor ouderen’, is afgelopen jaar hard gewerkt. ‘Dit is een absoluut unieke afspraak en voor het eerst dat zowel werkgevers, werknemers, ministerie en onderwijs zich gezamenlijk inzetten om de arbeidsmarktproblemen in de zorg structureel aan te pakken’, zegt Kruizinga. ‘We komen uit een hele nare periode voor de sector, met massaontslagen, zwarte lijsten voor verpleeghuizen en berichten over werkdruk en onderbezetting. Dit tij gaan we vandaag voor eens en voor altijd keren en daarvoor zijn alle betrokken partijen over hun eigen schaduw heen gestapt.’


Werk na studie gegarandeerd
Het plan voorziet in werkzekerheid voor iedereen in de sector en voor alle nieuwe toetreders. ‘We zorgen er niet alleen voor dat ontslagrondes niet meer voorkomen, we gaan ook in de kaartenbakken van het UWV op zoek naar ex-zorgmedewerkers. Om te zien of we die voormalige zorgmedewerkers  weer terug kunnen krijgen in de ouderenzorg. Als er bij een instelling om wat voor reden dan ook geen plek meer is voor een medewerker, gaan we op zoek binnen de regio naar een vervangende plek bij een andere zorginstelling. Studenten die een zorgopleiding volgen zijn na hun stage verzekerd van een baan. Wellicht niet per se in de organisatie waar ze stage lopen, maar zeker in hun eigen regio.’


Geen gebroken diensten
Naast een gegarandeerde zorgbaan, voorziet de agenda ook in een uitbreiding van het aantal uren voor medewerkers die dat willen. Kruizinga: ‘Een probleem is lang geweest dat jonge mensen met kleine urencontractjes in de zorg hun huur of hypotheek niet kunnen betalen. Daar maken we een einde aan. We gaan bijvoorbeeld functies combineren voor mensen die meer uren willen draaien, zodat volwaardige zorgbanen ontstaan. Dit maakt de sector veel aantrekkelijker voor nieuwkomers. Paal en perk aan gebroken diensten."


Opleidingen op maat
Ook het opleiden krijgt een flinke boost. ‘We gaan voor opleidingen op maat, voor mbo, hbo en specifieke doelgroepen. Zo is een belangrijke nieuwe groep toetreders in de sector de vijftigplusser. Daar maken we unieke onderwijspakketten voor, evenals voor mensen met een andere migratieachtergrond. En we gaan voor werkstages waarin veel meer de nadruk ligt op werkend leren in plaats van eerst leren en dan pas werken.’


Organisatie
Dit alles moet in 2023 helemaal rond zijn maar veel van de agenda wordt direct al uitgevoerd. Er zal gewerkt worden via de bestaande overlegstructuren. ‘We willen juist niet weer iets nieuws optuigen hiervoor. Via organisaties als RegioPlus gaan we dit allemaal coördineren, uitvoeren en monitoren.’ Het ministerie van VWS steunt dit initiatief met een extra impuls van 72 miljoen euro. ‘Hiermee zullen we niet meteen alles rond hebben maar de belangrijke punten als de baangarantie gelden al vanaf vandaag.’


Bron: Zorgvisie