Nieuwe Cao Ziekenhuizen definitief

op .

Alle bij de cao-onderhandelingen betrokken partijen hebben ingestemd met het principeakkoord. Daarmee is de Cao Ziekenhuizen 2017-2019 een feit!


Publicatie salarisbedragen
In het akkoord is een salarisverhoging afgesproken van 1,75% per 1 juli 2017. In verband met de tegemoetkoming voor de pensioenaftopping zijn de salarisbedragen vanaf ip-nummer 89 met terugwerkende kracht aangepast vanaf 1 januari 2017.

Publicatie cao-tekst
De tekst van de Cao Ziekenhuizen 2017-2019 wordt, na afstemming met de cao-partijen, naar verwachting eind augustus 2017 gepubliceerd op de website van de NVZ. Vervolgens verschijnt ook een update van de cao-app en kan een papieren versie van de cao worden besteld.

Bron: NVZ