Online toolbox ondersteunt umc’s bij banenafspraak

op .

De online toolbox, www.banenafspraakumc.nl ondersteunt bij het aan het werk helpen van mensen uit de doelgroep van de Participatiewet binnen de umc’s.

Volgens de banenafspraak heeft iedere umc eind 2023 gemiddeld 224 medewerkers met een arbeidsbeperking aan het werk. Deze toolbox biedt praktische handvatten, presentaties, documenten en praktijkvoorbeelden voor alle umc’s om dat voor elkaar te krijgen. De toolbox is ontwikkeld door SoFoKleS, het Sociaal Fonds voor de Kennissector, in nauwe samenwerking met verschillende umc’s.

Goed werkgeverschap
“Met de banenafspraak hebben de umc’s zich gecommitteerd aan het realiseren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Om dit te ondersteunen hebben werknemers en werkgevers de handen in een geslagen met dit initiatief vanuit SoFoKleS. Wij vinden inclusiviteit vanuit goed werkgeverschap belangrijk en om dit te realiseren, ondersteunen we de umc’s hierin zoveel mogelijk”, aldus Gys Driessen, voorzitter van de kamer UMC van SoFoKleS, “Met deze toolbox hoeft niet elk umc het wiel opnieuw uit te vinden en heb je wel alles voorhanden om voor de eigen organisatie bruikbare keuzes te maken.” “Over het werken met mensen met een arbeidsbeperking bestaan nog veel misvattingen. Dat is jammer want rekening houdend met de beperkingen én talenten, hebben deze medewerkers veel toegevoegde waarde op de werkvloer”, vult Elise Merlijn, vicevoorzitter aan.

Aansluiting bij de praktijk
De toolbox is voor HR-adviseurs, leidinggevenden, afdelingshoofden, OR-leden en medewerkers die werken met mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. In de toolbox komen onder andere de volgende thema’s aan bod:
1. De doelgroep van de banenafspraak
2. Het creëren van draagvlak
3. Het creëren van extra banen
4. De begeleiding en ontwikkeling van de doelgroep

Omdat de toolbox samen met umc’s is ontwikkeld, sluit die zoveel mogelijk aan bij de praktijk. De toolbox bevat dan ook veel voorbeelden, documenten en presentaties van de umc’s zelf. Daarnaast treffen umc’s ook veel voorbeelden uit andere branches, zoals van de algemene ziekenhuizen, aan.

Meer informatie
De online toolbox is te vinden op: www.banenafspraakumc.nl.

Bron: FBZ