FBZ-achterban stemt in met Cao GGZ

op .

De FBZ-achterban, waaronder de VHP-Zorg, heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe Cao GGZ, die loopt van 1 maart 2017 tot 1 juni 2019.

In het akkoord zijn naast salarisverhogingen onder meer afspraken gemaakt voor het aanpakken van de werk- en regeldruk en gezond roosteren.

Op 24 mei bereikten FBZ, FNV, CNV en NU’91 een onderhandelaarsakkoord met GGZ Nederland voor een nieuwe cao. Hoewel de onderhandelingen aanvankelijk stroef begonnen, zijn goede afspraken gemaakt, waardoor zoveel mogelijk werknemers in de ggz erop vooruitgaan. Zo krijgen ze een salarisverhoging van in totaal 2,95%, een eindejaarsuitkering die stapsgewijs toegroeit naar een volledige 13e maand (8,33%) en twee maal een eenmalige uitkering. Ook wordt mogelijk gemiste ORT-toeslag tijdens vakantie-uren over de periode 1 januari 2013 – 1 juli 2015 gecompenseerd, wordt het mogelijk een zelfstandig scholingsverzoek in te dienen en komt er een onderzoek naar gezond roosteren. Daarnaast moeten werkgevers samen met ondernemingsraden uiterlijk 1 juli volgend jaar een plan hebben opgesteld voor de aanpak van werk- en regeldruk. Verder wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn in de ggz voor generatiebeleid, zodat jonge medewerkers kunnen in- en doorstromen doordat oudere medewerkers minder gaan werken en zo op een gezonde manier hun pensioenleeftijd kunnen bereiken. Tot slot is afgesproken dat werknemers die door de pensioenaftopping worden geraakt, vanaf 2017 100% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie ontvangen in de vorm van een bruto toelage.

Ledenraadpleging
Alle FBZ-verenigingen met leden onder de Cao GGZ lieten weten dat hun leden met de nieuwe cao instemmen. Zodra ook de uitslag van de ledenraadpleging van de andere cao-partijen bekend is, wordt dit akkoord uitgewerkt in een cao-tekst.

Bron: FBZ