Groene Hart Ziekenhuis heeft het beste idee innovatief roosteren

op .

De jury van de ‘Ideeënjacht’ van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen vindt dat de FIER-afdeling van het Groene Hart Ziekenhuis uit Gouda zich in ‘woord en daad‘ heeft bewezen op het gebied van flexibel en innovatief roosteren voor het eigen ziekenhuis.

Ideeënjacht
De StAZ is vorig jaar de Ideeënjacht gestart om bij te dragen aan een betere balans tussen werk en privé, en het verlagen van werkdruk. Ook zorgt een goed rooster ervoor dat het aantal medewerkers beter aansluit op de zorgvraag van dat moment. In totaal zijn vijftig ideeën door medewerkers in diverse functies ingezonden. Het Groene Hart Ziekenhuis valt op omdat de FIER-afdeling (Flexibel Inzetbaar En Resultaatgericht) goed werkt en de experimenteerperiode voorbij is.

FIER
Met een interne flexpool (de FIER-afdeling) met vaste banen en investeringen in scholing en opleiding speelt het Groene Hart Ziekenhuis in op de behoefte aan een flexibele personele bezetting en een optimale afstemming van capaciteit en werktijden. Op tijd zijn schommelingen in de werklast bekend. De verpleegkundigen werken vanuit FIER daar waar het nodig is en waar hun competenties aansluiten op de zorgvraag. Zij zijn opgeleid om voor een cluster van maximaal drie afdelingen te werken en worden ingeroosterd volgens het patiëntenpatroon (zorgzwaarte, aantal patiënten). Een dag van tevoren horen ze op welke afdeling ze volgens hun rooster werken.

Verpleegkundigen zijn blij met deze werkwijze omdat die bijdraagt aan een goede zorg, lagere werkdruk en aan werkplezier. Zij kiezen bewust voor afwisseling. Het gaat niet om detacheringen; FIER heeft in principe altijd voldoende aanbod. ‘Deze methode managet de capaciteit op een manier waar de medewerkers zelf blij mee zijn,’ aldus de juryleden.

Over de StAZ
In de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen werken werkgevers- en werknemersorganisaties (waaronder FBZ) in de ziekenhuisbranche samen op het gebied van arbeidsmarktbeleid, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. De StAZ streeft naar een aantrekkelijke ziekenhuisbranche met medewerkers en organisaties die fit zijn voor de arbeidsmarkt.
        
Bron: StAZ