Ook akkoord voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg!

op .

FBZ (waaronder de VHP-Zorg) heeft op vrijdag 9 juni samen met de andere werknemersnemersorganisaties met werkgeversorganisatie VGN een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg.

De vorige cao voor de 158.000 werknemers in deze sector liep 31 december 2016 af.

Enkele belangrijke punten in het akkoord zijn:
• Er is een looptijd afgesproken van1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019.
• Een structurele loonsverhoging van 3,9% binnen de looptijd.
• Een eenmalige loonsverhoging van 0,8% in december 2017.
• Compensatie voor de achterstallige onregelmatigheidstoeslag (ORT) over het verlof over de jaren 2012 t/m 2015.

Het is verder gelukt tal van punten af te spreken die van belang zijn voor de achterban van FBZ. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verhoging van de vergoeding voor contributie van de beroepsvereniging.

Volgende week volgt nadere informatie over het akkoord.

Bron: FBZ