Wat verandert er op 1 juli 2017 in de Arbowet?

op .

Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet). Werkenden krijgen meer rechten en daarmee meer invloed op hun werkomstandigheden.

Met de gewijzigde Arbowet wil de overheid werknemers en werkgevers beter betrekken bij het arbobeleid. Zo moet de werkgever een basiscontract opstellen met de bedrijfsarts of de arbodienst. Daarin moet bijvoorbeeld komen te staan hoe werknemers toegang kunnen krijgen tot de bedrijfsarts en hoe de bedrijfsarts zijn werkzaamheden uitvoert.

Als werkende heb je vanaf 1 juli de volgende rechten:

1. Recht op raadplegen bedrijfsarts
Ben je (nog) niet ziek, maar wil je graag toch met de bedrijfsarts of arbodienst overleggen? Weet dan dat je vanaf 1 juli 2017 recht hebt op het maken van een afspraak bij de bedrijfsarts, ook al heb je je nog niet ziekgemeld.

2. Recht op second opinion bedrijfsarts
Ben je bij de bedrijfsarts geweest en ben je het niet eens met zijn diagnose? Of heb je twijfels? Dan heb je vanaf 1 juli 2017 recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Jouw werkgever moet dit mogelijk maken en betalen.

3. Recht op werkplekbezoek bedrijfsarts
De arbodienst of bedrijfsarts mag straks ook bij jou op de werkvloer langskomen om jouw werkomstandigheden te beoordelen. Daarnaast mag hij of zij nauw samenwerken met personeelsvertegenwoordigers of met de ondernemingsraad.

4. Recht op kiezen preventiemedewerker
Vanaf 1 juli hebben jij en je collega’s recht op het kiezen van een preventiemedewerker. Meestal kan dit via de personeelsvertegenwoordiging of de ondernemingsraad van jouw werkgever. Elke organisatie of instelling moet een preventiemedewerker in dienst hebben. De preventiemedewerker maakt zich sterk voor goede werkomstandigheden en is er om jou te helpen om ook op de langere termijn je werk goed te kunnen uitvoeren.

5. Recht op (onafhankelijke) klachtenregeling
Als de arbodienst of bedrijfsarts zich volgens jou niet aan de regels houdt of als je niet tevreden bent over je behandeling, kun je dit melden via een onafhankelijke klachtenregeling. De arbodienst of bedrijfsarts moet jou hierop wijzen. Goed om te weten: ook je werkgever mag gebruikmaken van de klachtenregeling.

Bron: Arboportaal