Het ziekteverzuim in de ggz loopt verder op

op .

Het ziekteverzuimpercentage is in het eerste kwartaal in de ggz gestegen van 6,15 in 2016 naar 6,36 in 2017. Niet eerder was het verzuimpercentage zo hoog in de afgelopen drie jaar.


Langdurig verzuim
De stijging van het verzuimpercentage wordt met name veroorzaakt door het langdurig verzuim. Zowel in het eerste als tweede ziektejaar door verzuim dat langer dan 92 dagen duurt. De gemiddelde duur is met 17,7 hoger dan een jaar geleden en laat ten opzichte van de vorige periode een lichte stijging zien.


Zorgbranches
In alle branches is het verzuimpercentage gestegen. De branche ‘Gehandicaptenzorg’ laat de minste stijging zien. De ggz laat in vergelijking met de zorgsector dezelfde ontwikkeling zien. In alle branches wordt de stijging vooral veroorzaakt door het langdurig verzuim.


De verzuimgegevens worden verzameld door Vernet vanuit de organisaties die bij hen zijn aangesloten.

    
Bron: FBZ