Nog geen akkoord voor Cao Gehandicaptenzorg

op .

Nadat de cao-onderhandelingen vorige week vertraging opliepen, werd op 23 mei weer verder onderhandeld met werkgeversorganisatie VGN over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg.

Het is helaas nog niet gelukt om een akkoord te bereiken. Goed nieuws is wel dat de vier werknemersorganisaties die bij deze cao betrokken zijn, sinds gisteren weer gezamenlijk aan tafel zitten.

Vorige week kwamen FBZ (waaronder de VHP-Zorg), FNV Zorg & Welzijn, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn bijeen om met VGN te praten over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. CNV zette toen kort voor de onderhandelingen een koerswijziging in. Omdat het geen zin had om op basis van twee dusdanig uiteenlopende inzetten verder te onderhandelen, gingen de cao-partijen uiteen.  

Op 23 mei besloten ze toch weer met z’n vieren om de tafel te gaan met VGN om de onderhandelingen te vervolgen. “Wij zijn er blij mee dat CNV alsnog heeft besloten om zich bij onze voorstellen aan te sluiten”, zegt FBZ-onderhandelaar Maaike Langerak, “aangezien we alle vier vinden dat het in het belang van werknemers is dat er een cao met goede afspraken komt. Dat belang moeten we niet uit het oog verliezen.”

Ondanks het feit dat de partijen weer met z’n allen om de tafel gingen, lukte het nog niet om tot een akkoord te komen. VGN legde in de ochtend van 23 mei een aangepast voorstel voor. Dit voorstel week echter tot verbazing van de werknemersorganisaties sterk af van het voorstel dat VGN eind maart had voorgelegd en ook van het tegenvoorstel dat de werknemersorganisaties vervolgens hadden gedaan. Dit maakte het moeilijk om hierover (op korte termijn) overeenstemming te bereiken. De komende weken wordt er verder verkend of het zinvol is de onderhandelingen in juni formeel voort te zetten.

Bron: FBZ