Constructief overleg Cao GGZ

op .

Op 8 en 9 mei kwamen de cao-partijen voor de Cao GGZ opnieuw bij elkaar om te onderhandelen over een nieuwe cao.

Er werd onder andere gesproken over duurzame inzetbaarheid en gezonde roosters, met regelmaat en voorspelbaarheid. Daarnaast willen de cao-partijen afspraken maken over scholing, het terugdringen van werk- en regeldruk, compensatie voor mogelijk gemiste ORT tijdens vakantie-uren en een loonsverhoging.

De gesprekken verliepen wederom in een constructieve sfeer, waardoor er zicht is op overeenstemming. Het volgende overleg vindt plaats op 24 mei. Partijen hopen dan tot een resultaat te komen.

Bron: FBZ