Eerste cao Kraamzorg ondertekend!

op .

24 April 2017 hebben de vakbonden CNV, FBZ (waaronder de VHP-Zorg), FNV en NU’91 en branchevereniging Bo Geboortezorg het akkoord voor de eerste cao Kraamzorg ondertekend.

De partijen zijn erg blij met de gezette stap naar een eigen cao voor de Kraamzorg waarin duidelijke afspraken worden gemaakt. Met het tekenen van het onderhandelaarsakkoord kunnen de partijen samen aan de slag met een nieuwe cao passend bij de sector kraamzorg.

Voor Bo Geboortezorg is een gezonde sector van groot belang. De protocolafspraken richten zich dan ook op onderzoek naar duurzame inzetbaarheid en het terugdringen van verzuim en arbeidstijdenmanagement. Het streven is een cao die optimaal aansluit bij de sector, de kraamzorgorganisaties, haar medewerkers en de huidige maatschappij.


Bron: Bo