9 mei: vervolg onderhandelingen voor nieuwe Cao GGZ

op .

Op 4 april 2017 zaten werknemersorganisaties voor de derde keer met de werkgevers om de tafel voor een nieuwe Cao GGZ. Er zijn tal van punten besproken.


Vereenvoudiging van de cao
GGZ Nederland wil cao-artikelen schrappen, aanpassen en ‘moderniseren’. Het meest ingrijpende voorstel gaat over het gelijktrekken en verlagen van de onregelmatigheidstoeslag (ORT). Het bedrag dat hierdoor vrijkomt zou dan gebruikt kunnen worden voor andere arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld voor een individueel keuzebudget. Volgens de werknemersorganisaties verdient onregelmatig werken in de avond, in de nacht of in het weekend extra beloning. Maar ook brengt een individueel keuzebudget extra administratie met zich mee, waar werknemers niet op zitten te wachten. De partijen gaan samen met experts op het gebied van werktijden en toeslagen dit verder onderzoeken en uitwerken.

Generatiepact: instroom van jongeren, gezond werken voor ouderen
Hoe trekken we jongeren aan in de GGZ en hoe maken we het voor oudere werknemers mogelijk om lang(er) door te werken? Welke cao-afspraken moet je daarvoor maken? De partijen zijn het met elkaar eens dat instroom van jongeren belangrijk is, maar zien ook dat voor sommige functies een tekort dreigt. In het volgende overleg zal verder gesproken worden over generatiebeleid. Daarbij wordt gekeken naar een goede oplossing voor zowel jongere als oudere medewerkers.


Regel- en werkdruk
Cao-partijen willen instellingen en medewerkers perspectief bieden op vermindering van werk- en regeldruk. Welke afspraken kan je in een cao maken om de hoge werkdruk in de GGZ aan te pakken?
Werkdruk houdt in dat er structureel te weinig tijd is om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Er wordt gedacht aan een werkdrukplan waarbij aansluiting gezocht wordt bij het initiatief van ‘Het roer moet om’ en dat er zowel op landelijk als op instellingsniveau er een inspanningsverplichting komt hiervoor een plan te maken.


Opleiding en ontwikkeling
Naast verplichte scholing moet er ruimte zijn voor vakinhoudelijke en loopbaanopleidingen. We hebben gesproken over een individueel recht op scholing waarbij tijd en geld beschikbaar is. In elke instelling zou een klachtencommissie hierop kunnen toezien.


Waardering
Over loonsverhoging en andere voorstellen op gebied van beloning is nog niet gesproken. Dit zal uiteraard in de vervolggesprekken op de agenda staan.


Volgend overleg
Hoewel er over bovengenoemde onderwerpen flinke discussie plaatsvond, verliep het overleg in een goede sfeer. Het eerstvolgende overleg vindt plaats op 9 mei 2017.

    
Bron: FBZ