Reparatie reiskostenafspraken maken Cao Kraamzorg definitief

op .

Na lang onderhandelen is de Cao Kraamzorg eindelijk definitief.

In december 2016 zag het allereerste onderhandelingsakkoord voor de cao Kraamzorg het levenslicht. Ondanks tevredenheid bij alle onderhandelende partijen, bleken de leden van de betrokken werknemersorganisaties FNV, CNV, FBZ (waaronder de VHP-Zorg) en NU’91 minder enthousiast. Belangrijkste struikelblok voor de leden was de afbouw van de reiskostenvergoeding in zeven jaar tijd.
Voor een groep leden die veel kilometers maken zou de overeengekomen opbouw- en afbouw van de kilometervergoeding in acht jaar naar € 0,19 een flinke achteruitgang betekenen. De compensatie voor die verlaging van de kilometervergoeding, door meer reistijd als werktijd te beschouwen, bleek onvoldoende helder. Door de negatieve uitkomst van de ledenraadpleging konden cao-partijen het akkoord niet omzetten in een cao. Om uit de impasse te komen hebben de partijen langer dooronderhandeld. Dit heeft uiteindelijk een reparatie opgeleverd die tegemoetkomt aan het enige en daarmee belangrijkste kritiekpunt van de leden.  

Reiskostenregeling in het akkoord
Afgesproken is dat de opbouw- en afbouw van de kilometervergoeding in 8 jaar naar € 0,19 uit het oorspronkelijke akkoord wordt gehaald. De vereenvoudigde reiskostenregeling blijft gehandhaafd. Dit betekent € 0,11 voor de woon-werk kilometers. De eerste tien kilometer van huis naar  cliënten wordt vergoed met € 0,15 per kilometer. De huidige € 0,27 per kilometer voor reistijd tussen cliënten gaat met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar met 1 eurocent naar beneden. Dat is de enige aanpassing.


Cao Kraamzorg
In de cao is in december 2016 over de loonsverhogingen afgesproken dat de medewerkers er in 2017 eerst 0,65 % bij krijgen en daarna nog eens 1 %. Bovendien komt er een hogere eindejaarsuitkering van 0,5 % (van 5,7 naar 6,2 %) en ontvangen de werknemers over hun verlofuren per 1 januari 2017, een onregelmatigheidstoeslag met gemiddeld van 0,9 % loonstijging.
Met bovenstaande afspraken is de eerste Cao Kraamzorg voor 10.000 werknemers alsnog tot stand gekomen.  De cao loopt met terugwerkende kracht van 1 april 2016 tot en met 31 december 2017.

Meer lezen?
Zie het nieuwsbericht van Bo Geboortezorg op www.Bogeboortezorg.nl


Bron: FBZ