Vervolg onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg uitgesteld

op .

Tijdens de zesde onderhandelingsronde op vrijdag 31 maart 2017 is het cao-partijen niet gelukt tot een akkoord voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg te komen.

Op 31 december 2016 liep de cao voor 160.000 werknemers in deze branche af.


In eerdere bijeenkomsten is gesproken over tal van onderwerpen zoals: het vitaal bereiken van de AOW-leeftijd van oudere werknemers; de gewenste instroom van jongeren; de werkdruk en veiligheid; scholing, kwaliteit en ontwikkeling; vergoedingen. De werknemersorganisaties hebben tijdens de eerdere onderhandelingsrondes hun voorstellen op tafel gelegd. Op 31 maart kwam werkgeversorganisatie VGN met een totaalvoorstel voor de nieuwe cao. Hierin herkende FBZ helaas te weinig van de voorstellen terug, die zij samen met de andere werknemersorganisaties inbracht.

Omdat het reeds geplande overleg op 10 april te kort dag is voor de voorbereiding van de volgende onderhandelronde, is besloten dat dit overleg komt te vervallen. De onderhandelingen worden voortgezet op 19 mei 2017. In de tussentijd gaan de verschillende cao-partijen met hun achterban in gesprek. FBZ zal het voorstel van VGN met de cao-klankbordgroep bespreken.


Bron: FBZ